Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Η δημιουργία -Από τη σύλληψη στον τοκετό σε εικόνες

                                          1.Ωορηξία
                                          2.Γονιμοποίηση
                                          3.Ζυγωτό
                                          4. Μορίδιο
                                          5. 3 εβδομάδων
                                          6. 4 εβδομάδων
                                          7. 5 εβδομάδων
                                          8. 6-7 εβδομάδων
                                          9. 8-9 εβδομάδων
                                          10. 10-12 εβδομάδων
                                          11. 13-20 εβδομάδων
                                          12. 21-24 εβδομάδων
                                          13. 25-26 εβδομάδων
                                          14. 27-29 εβδομάδων
                                          15. 30-31 εβδομάδων
                                          16. 32 εβδομάδων
                                          17. 33-42 εβδομάδων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου