Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Ουδετεροπενίες στα παιδιά

Ουδετεροπενία είναι μια  διαταραχή που χαρακτηρίζεται από χαμηλό αριθμό ουδετερόφιλων ή πολυμορφοπύρηνων λευκών κυττάρων. Τα ουδετερόφιλα αποτελούν  το 50-70% του συνόλου των λευκών κυττάρων του αίματος και παίζουν τον ρόλο του αμυντικού ενάντια σε λοιμώξεις κυρίως βακτηριακές. Γι’ αυτό οι ασθενείς με ουδετεροπενία είναι πιο ευαίσθητοι σε βακτηριακές λοιμώξεις, που αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα μπορεί να οδηγήσουν σε βαριές λοιμώξεις ή/και σηψαιμία και να γίνουν απειλητικές ακόμα και για την ίδια τη ζωή.
Ποιοι τύποι ουδετεροπενίας υπάρχουν;
Συγγενείς μορφές σοβαρής χρόνιας ουδετεροπενίας
Μεταβολικές ασθένειες με σοβαρή χρόνια ουδετεροπενία
Επίκτητες μορφές σοβαρής χρόνιας ουδετεροπενίας
Ανάλογα με τον αριθμό των συγκεκριμμένων  λευκών αιμοσφαιρίων (ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρινα  ή ουδετερόφιλα) σε ένα χιλιοστόλιτρο (μικρολίτρα, ul)  αίματος διακρίνονται τρεις βαθμοί σοβαρότητας της ουδετεροπενίας :
·         ήπια ουδετεροπενία: 1000-1500 ουδετερόφιλα ανά μικρολίτρο αίματος
·         μέτρια ουδετεροπενία: 500 έως 1000 ουδετερόφιλα ανά μικρολίτρο αίματος
·         Σοβαρή ουδετεροπενία: λιγότερο από 500 ουδετερόφιλα ανά μικρολίτρο αίματος
Ανάλογα με τη διάρκεια της ουδετεροπενίας, έχουμε επίσης  τις ακόλουθες μορφές:
·         Οξεία ουδετεροπενία: μειωμένος αριθμός ουδετερόφιλων για ένα σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. σε νεογνά)
·         Παροδική ουδετεροπενία: (π.χ. σε μολύνσεις από ιούς ή χρήση ορισμένων φαρμάκων)
·         χρόνια ουδετεροπενία:  Η ουδετεροπενία, η οποία διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες
Ο όρος "σοβαρή χρόνια ουδετεροπενία» περιγράφει μια ομάδα ασθενειών στις οποίες τα παιδιά έχουν λιγότερο από 500 ουδετερόφιλα / ul στο αίμα, για περισσότερο από τρεις μήνες, και συχνά συνυπάρχουν μόλυνσεις. Σοβαρή χρόνια ουδετεροπενία μπορεί να υπάρχει από τη γέννηση (συγγενής σοβαρή χρόνια ουδετεροπενία) ή μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής (επίκτητη σοβαρή χρόνια ουδετεροπενία). Παρακάτω παρατίθενται  ορισμένα παραδείγματα των διαφόρων αυτών μορφών ουδετεροπενίας:
Συγγενείς μορφές της σοβαρής χρόνιας ουδετεροπενίας
·         Σοβαρή συγγενής ουδετεροπενία (σύνδρομο Kostmann ): Αυτή η ασθένεια είναι ένας σπάνιος τύπος ουδετεροπενίας, με την οποία τα παιδιά γεννιούνται. Είναι μια κληρονομική ασθένεια κατά  την οποία υπάρχει παθολογική αλλοίωση  του γονιδίου HAX1. Κατά συνέπεια, σε μια οικογένεια μπορεί να πληγούν περισσότερα μέλη. Σε παιδιά με σύνδρομο Kostmann αυτό που συμβαίνει είναι η αναχαίτιση της ωρίμανσης στον μυελό των οστών, σε πρόδρομα στάδια των λευκών αιμοσφαιρίων. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα νέα προγονικά κύτταρα σπάνια ωριμάζουν σε λειτουργικά ουδετερόφιλα που μπορούν να αγωνιστούν εναντίον  φλεγμονών στον οργανισμό. Κατά συνέπεια λείπουν από το αίμα των περισσότερων  παιδιών ακόμα κι από τη γέννηση, αρκετά ώριμα και λειτουργικά  λευκά κύτταρα.
·         Κυκλική ουδετεροπενία: Στήν κυκλική ουδετεροπενία έχουμε διάφορες παθολογικές αλλαγές σε ένα γονίδιο των λευκών αιμοσφαιρίων, του  ELA2. Η κυκλική ουδετεροπενία είναι μια ειδική μορφή συγγενούς ουδετεροπενίας, όπου η άνοδος και η πτώση των ουδετερόφιλων ακολουθεί  ένα περιοδικό ρυθμό. Αυτή η περιοδικότητα οφείλεται στον εναλλασσόμενο ρυθμό κυτταρικής διαίρεσης των αρχέγονων κυττάρων του μυελού των οστών. Κάθε 18 με 22 ημέρες, έχουμε μια σοβαρή ουδετεροπενία η οποία επιμένει για ορισμένους ασθενείς περίπου τέσσερις έως οκτώ ημέρες, και σε κάποιους για περισσότερες μέρες  του κύκλου. Η συχνότητα εμφάνισης βακτηριακών λοιμώξεων αυξάνεται ανάλογα με τη διάρκεια των περιόδων ουδετεροπενίας.
Μεταβολικές ασθένειες με σοβαρή χρόνια ουδετεροπενία
Μερικά παιδιά υποφέρουν από ασθένειες κατά τις οποίες ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών η της γλυκόζης , ή συγκεκριμμένα  όργανα όπως το πάγκρεας δεν λειτουργούν σωστά. Σε  αυτές τις κληρονομικές διαταραχές που συνδέονται συχνά με σοβαρή χρόνια ουδετεροπενία, περιλαμβάνονται, για παράδειγμα:
·         Το σύνδρομο Shwachman-Diamond
·         Το σύνδρομο Barth
·         νόσος αποθήκευσης γλυκογόνου τύπου 1β
Επίκτητες μορφές  σοβαρής χρόνιας ουδετεροπενίας
Μεταξύ των επίκτητων ασθενειών  που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή χρόνια ουδετεροπενία σε παιδιά και εφήβους, ανήκουν οι  λεγόμενες  αυτοάνοσες  ουδετεροπενίες. Σε αυτές τις ασθένειες, ο οργανισμός παράγει αμυντικούς στρατιώτες (αυτοαντισώματα) έναντι των δικών του λευκών αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα αυτά να αποδομούνται με αυξημένο ρυθμό. Οι αυτοάνοσες ουδετεροπενίες διακρίνονται σε πρωτογενείς και  δευτερογενείς.
·         Πρωτογενής αυτοάνοση ουδετεροπενία: Αυτή η μορφή είναι η πιο κοινή αιτία της σοβαρής χρόνιας ουδετεροπενίας σε παιδιά. Εμφανίζεται πιο συχνά σε βρέφη και μικρά παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 4 ετών. Ως εκ τούτου, ονομάζεται και αυτοάνοση ουδετεροπενία της βρεφικής ηλικίας. Αν και η αιματολογική εικόνα  των ασθενών παρουσιάζει συνήθως, λίγα ουδετερόφιλα, άρα μια σοβαρή ουδετεροπενία, δεν έχουμε συνήθως λοιμώξεις απειλητικές για τη ζωή. Στους περισσότερους ασθενείς, ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων ομαλοποιείται  από μόνος του,κατά τα πρώτα δύο έως τρία χρόνια ζωής. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται θεραπευτική αγωγή σε αυτά τα παιδιά γενικά.
·         Δευτερογενής αυτοάνοση ουδετεροπενία: Αν μια αυτοάνοση ουδετεροπενία σχετίζεται με άλλες αυτοάνοσες νόσους (για παράδειγμα ο ερυθηματώδης λύκος), τότε λέγεται "δευτερογενής". Σε αντίθεση με την πρωτογενή μορφή, η δευτερογενής αυτοάνοση ουδετεροπενία παρουσιάζεται περιστασιακά επίσης σε νεαρούς ενήλικες (κυρίως μεταξύ 20 και 40 ετών). Συχνότερα επηρεάζονται οι νεαρές γυναίκες.
Διάγνωση

Ο χαμηλός αριθμός ουδετεροφίλων σε γενική εξέταση αίματος μπορεί να θέσει τη διάγνωση. Όταν η διάγνωση είναι αβέβαιη ή υπάρχει υποψία για σοβαρή υποκείμενη νόσο, συχνά είναι απαραίτητη βιοψία μυελού των οστών.

Άλλες εξετάσεις που μπορεί να βοηθήσουν στη διάγνωση είναι:
α) η περιοδική μέτρηση των ουδετερόφιλων για διάγνωση κυκλικής ουδετεροπενίας,
β) έλεγχος για αντιουδετεροφιλικά αντισώματα (antineutrophil antibodies)
γ) έλεγχος για αποκλεισμό Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου,

δ) έλεγχος για ανεπάρκεια βιταμίνης B12 και φυλικού οξέως κλπ.

Ass Prof Dr med Νίκος Μακρίδης  MD,PhD
Ειδικός Παιδίατρος
Διδάκτωρ πανεπιστημίου Βιέννης-Αυστρίας
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής,Παιδιατρικής αιματολογίας,Παιδιατρικής ογκολογίας St. George’s University of London Medical School, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
http://drmakrides.blogspot.com.cy
drmakrides@cablenet.com.cy


25 σχόλια:

 1. Καλησπέρα σας γιατρέ ,μήπως γνωρίζετε η κυκλική ουδετεροπενία περίπου σε πόσες γενιές περίπου σταματάει αυτή η κληνομικότητα? Σας ρωτάω γιατί έχει η μητέρα μου, εγώ και η κόρη μου (και οι τρεις είμαστε τα πρώτα παιδιά)Σας ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπερα σας. Η κληρονομικότητα δεν σταματα ποτε εφοσων υπαρχει και μεταφερεται το γονιδιο απο γενια σε γενια. Στην γενετικη εχουμε υπολοιπομενα και επικρατουντα γονιδια και παντα εξαρταται απο το τι γονοτυπο εχει η καθε ασθενεια.

   Διαγραφή
 2. Καλησπέρα γιατρέ με εχει πιάσει πανικός! ο μικρος μου ειναι 10 μηνων μου έκανε υψηλο πυρετο καθε 4 ωρες τον πηγα στο νοσοκομείο και τον κρατησαν γιάτι τα λευκα του ειναι 3.000 και μου ειπαν οτι εχει ουδετεροπενια,περασαν αντιβίωση απο χτες και σήμερα ο πυρετος έχει αρεώσει,αυριο θα ξαναπαρουν αίμα! (πριν δυο εβδομαδες τα λευκα του ηταν 19.000) τι λέτε να είναι????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημερα σας. πρωτα ψυχραιμια !! Μπορει να ηταν μια λοιμωξη μικροβιακη η και ιογενης που αρχικα εκανε λευκοκυτταρωση και μετα βελτιωθηκε. Συνηθως οι ουδετεροπενιες οφειλωνται σε ιωσεις. Πρεπει ομως οπωσδηποτε να δει καποιος τις αναλυσεις και φυσικα το ιδιο το μωρο.Καλημερα σας

   Διαγραφή
  2. νοσηλευτηκαμε στο νοσοκομειο για 5μερες(ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ) συνολο λευκων 3.000 κατα την εισαγωγη με 500 τα ουδετερα ,μετα απο 2μερες τα λευκα πηγαν 5.000 και τα ουδετερα 600 ,εγινε εξεταση πλακακι και στο περιφεριακο αιμα δεν βρεθηκαν μυελοβλαστες.Τωρα μας εστειλαν σπιτι με αντιβιωση απο το στομα ενω μεσα γινοταν ενδοφλεβεια .Ειναι απυρετος απο το δευτερο 24ωρο! Επαναληπτικες θα γινουν 3 του μηνα.Το μυαλο μου κανει σεναρια πολλά,μοιαζει με λευχαιμια αυτο? (10 μηνων μωρο)

   Διαγραφή
  3. Καλησπερα και χρονια σας πολλα. Δεν φαινεται ναναι κατι κακο αυτο. Δεν αναφερετε τις υπολοιπες αναλυσεις οπως αιμοσφαιρινη και αιμοπεταλλια.Παλι συστηνω ψυχραιμια. Το οτι οι συναδελφοι σας ξανακαλεσαν για αναλυση στις 3/1 ειναι σωστο για να δουν προς τα που κινουνται οι αναλυσεις. Εχει φυσικα σημασια και η κλινικη εξεταση του παιδιου, πχ αν υπαρχει χλωμαδα, λεμφαδενες κλπ. Αν θελετε στειλτε μου τις αναλυσεις στο e-mail drmakrides@gmail.com να τις δω. Καλο υπολοιπο !!

   Διαγραφή
 3. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Πριν 4 μέρες πήρα την κόρη μου για προεγχειρητικό έλεγχο και η αιματολογική ανάλυση έδειξε 9% ουδετερόφιλα και μας ενημέρωσαν ότι αναβάλλεται η εγχείρηση που θα κάναμε.Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι η κόρη μου είναι βρέφος 4 μηνών, γεννήθηκε με σύνδρομο Down και πρέπει να κάνει επέμβαση γιατί έχει υδρονέφρωση. Στις παρατηρήσεις του εργαστηρίου έγραψαν για neutropenia και follow up suggested.Την επόμενη μέρα πήρα το μωρό στην παιδίατρο αλλά δεν βρήκε κάποια ίωση. Ποια η γνώμη σας; Τι πρέπει να κάνω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημερα σας. Προφανως το παιδι περνα μια ουδετεροπενια.Ναι οι ιωσεις ειναι η πιο συχνη αιτια που το προκαλει, ΟΜΩΣ δεν ειναι η μονη αιτια. Ακομα και ενας εμβολιασμος,η μια λοιμωξη που επισυνεβει μερες η και βδομαδες πιο πριν κλπ. Αν το μωρο δεν εχει αλλα συμπτωματα, οπως λεμφαδενοπαθεια, ανορεξια, απωλεια βαρους η αδυναμια ληψης βαρους, χλωμαδα κλπ τοτε περιμενουμε και σε περιπτωση πυρετου το βλεπουμε και χορηγουμε ευκολοτερα ενα αντιβιοτικο. Καποιες φορες δημιουργουνται τα λεγομενα αντιουδετεροφιλικα αντισωματα που καταστρεφουν τα ουδετεροφιλα μεχρι να τελειωσει η ζωη τους (τα αντισωματα )

   Διαγραφή
 4. Καλησπέρα Ιατρέ, η κόρη μου έχει neutropenia, ουδετερόφιλα από 500 έως 800, δεν έχει λοιμώξεις, απλά την προσέχω, και φροντίζω να μην περάσουν 3 ημέρες με ίωσ, αλλιώς της δίνω αντιβιοτικά. Δεν έχει τάση για βακτηριακές λοιμώξεις. Υπάρχει περίπτωση να τπο ξεπεράασει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπερα και ευχαριστω για την ερωτηση.Το πιο πιθανον ειναι να το ξεπερασει. Συνηθως οι ουδετεροπενιες οφειλονται σε ιογενεις λοιμωξεις. Δεν μου γραφετε αν εχετε κανει την αναλυση για αντιουδετεροφιλικα αντισωματα. Αν εξεταστει το παιδι και αποκλειστουν καποια πραγματα .τοτε μιλαμε για μια κλασσικη ουδετεροπενια με πολυ μεγαλες πιθανοτητες να το ξεπερασει σε καποιους μηνες η χρονια !!

   Διαγραφή
 5. Καληςπερα Γιατρέ
  Η κορι μου ειναι 2 χρονων.δεν ειχε ποτε αρωστησει. Τα Χριστουγεννα ειχε κρυολογησει. πριν 1.5 μηνα ειχε Ψευδομοναδα. Της χορηγηθηκε augmentin ομως δεν την βοηθησε , μπηκαμε 2-7 του μαρτη στο νοσοκομειο με εντοφλεβεια αντιβιοση. Νομιζαμε πως το ξεπερασε ομως πριν καμια βδομαδα ξανα παρουσιαστηκε η Ψευδομοναδα, μπημακε ξανα στο νοσοκομειο. Τα ουδετεροφιλα της ηταν 100 την Δευτερα, Τριτη 500 και σημερα 200. Δεν ειχε κανει καμια αιματολογικη εξεταση προηγουμενος. Τα υπολοιπα περι αιματος μας ειπαν ειναι οκ. Δεν εχει πυρετους. τι σεναρια υπαρχουν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γιατρε καλησπερα..εχω ενα βρεφος 40 ημερων...πριν μια εβδομαδα νοσησε απο βρογχιολιτιδα.νοσηλευτικε 5 ημερες..σημερα ειναι η 7η ημερα κ ειναι πληρως καλα.το κακο ειναι οτι η ιωση πειραξε τα λευκα του..πτωση ουδετεροφυλλων, την 5η ημερα ηταν 400...σημερα 7η ημερα ανεβηκαν 1070..απο την εμπειρια σας θα αργησουν να επανελθουν?κινδηνευει πολυ?.προς το παρον ειμαστε σε πληρη καραντινα κ εγω πληρως φοβισμενη.σας ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Γιατρέ μου καλησπέρα σας, έχω την κόρη μου 9,5 ετών και μου είπαν ότι έχει ουδετεροπενία, <500 (290), Το Πάσχα που μας πέρασε για πρώτη φορά έκανε σπασμούς και της χορήγησαν του Depakine 300mg 2 φορές την ημέρα. Από τότε τα λευκά ανεβοκατεβαίνουν. Είναι η 4η εξέταση αίματος που κάνουμε για τα επίπεδα του φαρμάκου και της βγάζει 3.000 τα λευκά και 9.9% τα ουδετερόφιλα. Τί να κάνω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημερα και ευχαριστω για τις πληροφορίες. Η ουδετεροπενια ειναι ενα συχνο φαινομενο στα παιδια κυριως στις πιο μικρες ηλικιες, και προκαλειται συνηθως απο ιωσεις. Το τι να κανετε ειναι να παρακολουθειτε. Δεν ξερω απο που ειστε αλλα θα μπορουσαμε να την δουμε και να σας εξηγησω τι ειναι αυτα και πως προχωρουμε.

   Διαγραφή
 8. Καλησπέρα σας...κάναμε εξετάσεις αίματος στην κορούλα μου 13 μηνων και βρέθηκαν τα λευκά λίγο ανεβασμενα 11,4, τα πολυμορφοπυρηνα 29,1 και τα λεμφοκύτταρα 64,2..η φεριτινη είναι 2..έχει ελάχιστα χαμηλό σίδηρο και αιμοσφαιρίνη..πιστεύεται ότι θέλει παραπάνω διερεύνηση?να σημειώσω ότι η κλινική μας εικόνα είναι πολύ καλά παρόλο π θηλάζουμε αλλά δεν τρώμε πολύ στέρεες τροφές λόγω και δοντιών(12 ήδη)..και ότι πριν ένα μήνα καναμε το εμβολιο της Ιλαρας παρωτιτιδας και ερυθράς και πριν 15-20 μέρες μας έκανε και υψηλό πυρετο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλησπέρα σας!κάναμε εξετάσεις αίματος στον 12 μηνών γιο μου και έχουμε ανησυχήσει .τα λευκά ήταν 6.2 πολυμορφοπυρηνα 18 λεμφοκύτταρα 79.9
  Μονοπυρηνα 1.5 και ηωσινοφυλλα 0.6 !Ο παιδίατρος μας συνέστησε επανάληψη μετά από μια εβδομάδα και οι τιμές τους ήταν : λευκά 6.7 πολυμορφοπυρηνα 4 λεμφοκύτταρα 84 μονοπυρηνα 4 και ηωσινοφιλα 7. Να επισημάνω ότι η μικροβιολόγος έκανε και πλακάκι χωρίς να υπάρχουν ευρήματα.Την επόμενη των εξετάσεων ο μικρός αρρώστησε με λαρυγγιτιδα. Πιστεύεται οι τιμές είναι επηρεασμένες απο την ίωση που τον περιτριγυρίζε ή υπάρχει φόβος για λευχαιμία ή κάτι άλλο σοβαρό;; Ο γιατρός μας συνέστησε ξανά Γενική αίματος με πλακακι και με έχει ανησυχήσει..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημερα σας. Προφανως οπως το υποπτευθήκατε, προκειται για ουδετεροπενια.οι ιωσεις ειναι η πιο συχνη αιτια που το προκαλει, ΟΜΩΣ δεν ειναι η μονη αιτια. Ακομα και ενας εμβολιασμος,η μια λοιμωξη που επισυνεβει μερες η και βδομαδες πιο πριν κλπ. Αν το μωρο δεν εχει αλλα συμπτωματα, οπως λεμφαδενοπαθεια, ανορεξια, απωλεια βαρους η αδυναμια ληψης βαρους, χλωμαδα κλπ τοτε περιμενουμε και σε περιπτωση πυρετου το βλεπουμε και χορηγουμε ευκολοτερα ενα αντιβιοτικο. Καποιες φορες δημιουργουνται τα λεγομενα αντιουδετεροφιλικα αντισωματα που καταστρεφουν τα ουδετεροφιλα μεχρι να τελειωσει η ζωη τους (τα αντισωματα )Οπως τα περιγραφετε μαλλον προκειται για κλασσικη ουδετεροπενια και θελει υπομονη.

   Διαγραφή
 10. Καλησπερα θα ηθελα την πολυτιμη βοηθεια σας.
  ο γιος μου ειναι 8,5 εκανε εξετασεις αιματος και στα λευκα εχει ουδετεροφυλα 29,7% λεμφοκυτταρα 57% τα υπολοιπα ειναι ο.κ
  Στα ερυθρα αιμοσφαιρινη 12,6 και αιματοκριτη 36,5. Σε γενικες γραμμες δυο φορες ακομα που καναμε εξετασεις αιματος τα λεμφοκυτταρα ειναι υψηλα. Ανησυχω πολυ, σας ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημερα. Δεν μου στειλατε ολη την αναλυση και λειπουν στοιχεια. Ομως δεν βλεπω να υπαρχει καποιο ιδιαιτερο προβλημα.

   Διαγραφή
 11. Γιώργος Γαβριλος27 Απριλίου 2018 - 9:40 μ.μ.

  Καλησπέρα γιατρέ. Κάναμε αιματολογικές εξετάσεις στο μικρό 12μηνων . Στις πρώτες βγήκαν χαμηλά ο αιματοκρίτης 32,3 - Λευκά 3800 -ουδετεροφηλα # 1,02 κ 26,9% και λεμφοκύτταρα 58,6% . Κάναμε επαναληπτικές 2 εβδομάδες μετά και ο αιματοκρίτης είναι 31,8% -Λευκά 5100- ουδετεροφηλα # 1,15 κ 22,4% και λεμφοκύτταρα 70,7. Να ανησυχώ??? Ειναι κάτι παροδικό;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημερα και με συγχωρειτε για την καθυστερηση. Οχι μην ανησυχειτε. Προκειται για μια σχετικη ουδετοεροπενια. Απλα παρακολουθηση και ο παιδιατρος σας θα κρινει για τη θεραπεια σε περιπτωση λοιμωξης

   Διαγραφή
 12. Καλησπέρα γιατρέ. Κάναμε εξέταση στην 3 μηνών κορούλα μου Και είχε λευκά 10.84 ερυθρά 4.69 αιμοσφαιρίνη 13.9 αιματοκρίτη 38.3mcv 81.7 mch 29.6 mchc 36.3 rdw cv 12.1 rdw as 36 αιμοπετάλια 510 μέσος όγκος αιμοπεταλίων 9.8 ουδετερόφιλα 8% λεμφοκύτταρα 85 % μόνο πυρήνα 2 βάσεοφιλα 0 λεμφοκύτταρα 9300 ουδετεροφιλα 800 σίδηρος 69 φερριτινη 113.29. Είναι ανησυχητικές οι τιμές των ουδετεροφιλων λεμφοκύτταρων και αιμοπεταλίων?

  Σας ευχαριστώ πολυ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλημερα. Οχι ανησυχητικα δεν ειναι. Υπαρχει μια σχετικη ουδετεροπενια (800) δηλαδη 500-1500.Πολυ πιθανον περασε το μωρο μια ιωση η εμβολιο τις τελευταιες βδομαδες. Αυτο φαινεται και απο τα αιμοπεταλια 510000.(150000-450000)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καλησπέρα γιατρέ. Κάναμε εξετάσεις αίματος στη 12 μηνών κόρη μου και στην λευκοκυτταρική σειρά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
  Λευκά αιμοσφαίρια 9,8
  Πολυμορφοπύρηνα 1,5% (0,1)
  Λεμφοκύτταρα 84,3% (8,3)
  Μονοπύρηνα 9,6% (0,9)
  Ηωσινόφιλα 4,3% (0,4)
  Βασεόφιλα 0,3% (0,0)
  Μας είπε η παιδίατρος ότι πιθανότατα οφείλεται σε μία ίωση που είχε περάσει η μικρή πρίν από 1 μήνα, ενώ να σημειώσω ότι έκανε το εμβόλιο της μινιγγύτιδας πριν 1 εβδομάδα.
  Θα ξανακάνουμε εξέταση σε 2 εβδομάδες, ωστόσο λόγω του ότι οι τιμές είναι ακραίες έχω θορυβηθεί! Υπάρχει περίπτωση όντως να είναι από την ίωση ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να το ψάξουμε περαιτέρω.
  Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή